Δείκτες Υγείας

Δείκτης Μάζας Σώματος


The Body Mass Index (BMI) is determined with the formula weight in kilogramm divided by height to square. To make it easy for visitor of your homepage to calculate the Body Mass Index (BMI), use the BMI Script/BMI-Club . Allow me to call your attention to Body Mass Index Calculator.
Thank you for using the Body Mass Index (BMI) calculator of BMI-Club.


Ερμηνεύστε τα αποτελέσματα

Όρια Δείκτη Μάζας Σώματος
<18,5
Ελλιποβαρής
18,5-25
Φυσιολογικό
25-30
Υπέρβαρος
30-35
Α’ βαθμός παχυσαρκίας
35-40
Β’ βαθμός παχυσαρκίας
> 40
Νοσηρή παχυσαρκία


Κάταγμα ισχίου - FRAX tool

Το εργαλείο Frax, που έχει δημιουργηθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, υπολογίζει τις πιθανότητες που έχει ένας άνθρωπος πάνω από τα 40 να υποστεί κάταγμα του ισχίου, ανάλογα με την ηλικία του και ιστορικό του (οστεοπόρωση, λήψη κορτιζονούχων φαρμάκων, προηγούμενα κατάγματα κλπ).

Κάντε κλικ εδώ.

Σημ: Εάν δεν είναι επιλεγμένη ήδη, επιλέγουμε την Ιταλία (είναι η πλησιέστερη στα ελληνικά δεδομένα).