Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

Παγκόσμια Ημέρα Δρεπανοκυτταρικής Νόσου , 19 Ιουνίου


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Τηλέφωνο:210-5235645
210-5235274
Τηλεομοιότυπο: 210- 5235453
Ηλεκτρον. Ταχυδρ.: agoghygeias@yyka.gov.gr

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Τηλέφωνο: 2105230991
Τηλεομοιότυπο: 2105233563
Ηλεκτρονικ. Ταχυδρ.: ddy@yyka.gov.gr

Αθήνα, 15-6-2012
ΔΥ5Γ/Φ.Γ9/ΓΠ 59276

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: 19η Ιουνίου 2012 «Παγκόσμια Ημέρα Δρεπανοκυτταρικής Νόσου»

Στις 22 Δεκεμβρίου 2008, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών α-ναγνώρισε τη Δρεπανοκυτταρική αναιμία ως πρόβλημα δημόσιας υγείας. Ανάμεσα στα αντικείμενα αυτής της απόφασης, A/63/L63, ήταν και ο καθορισμός της 19ης Ιουνίου, εκάστου έτους, ως «Παγκόσμια Ημέρα Δρεπανοκυτταρικής Νόσου». Μία παγκόσμια ημέρα αφιερωμένη σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ο πρώτος εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας Δρεπανοκυτταρικής νόσου, στις 19 Ιουνίου 2009, έγινε στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO - World Health Organization), το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης Παιδιών των Ηνωμένων Εθνών (UNICEF - United Nations Children's Emergency Fund) και τα Ηνωμένα Έθνη (UN - United Nations).

Το Τμήμα Αιμοσφαιρινοπαθειών & Ερυθροκυττάρου της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρίας και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πολλές προσπάθειες, καθιερώνουν την 19η Ιουνίου εκάστου έτους, ως επίσημη Ημέρα Δρεπανοκυτταρικής Νόσου στη χώρα μας.

Η δρεπανοκυτταρική νόσος αποτελεί σημαντικό πρόβλημα υγείας. Είναι το τρίτο σε συχνότητα, μετά τη θαλασσαιμία και Κυστική Ίνωση, γενετικό νόσημα στη χώρα μας.

Η κλινική εικόνα των πασχόντων κυμαίνεται από ήπια έως απειλητική για τη ζωή τους.

Η Δρεπανοκυτταρική νόσος γνώρισε πολλά στον αιώνα που πέρασε. Σήμερα, περνώντας το κατώφλι της πρόκλησης των επόμενων 100 χρόνων, περιμένει από όλους ακόμη περισσότερα.
Ο φετινός εορτασμός της Ημέρας Δρεπανοκυτταρικής Νόσου της 19ης Ιουνίου 2012 στη χώρα μας είναι αφιερωμένος στη Πρόληψη του νοσήματος.

Το κοινό πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και να αναθεωρήσει τις επιβλαβείς προκατα-λήψεις που συνδέονται με την ασθένεια και να γνωρίσει ότι ο επί 35ετία  επιτυχής προληπτικός έλεγχος των αιμοσφαιρινοπαθειών στη χώρα μας οδήγησε στην ελαχιστοποίηση γεννήσεων πασχόντων παιδιών.
Με το σημερινό εορτασμό προσκαλούνται τα νέα ζευγάρια, να απευθύνονται έγκαιρα σε Ειδικές Μονάδες Πρόληψης Αιμοσφαιρινοπαθειών. Σε περίπτωση που είναι και οι δύο φορείς, θα πρέπει επίσης έγκαιρα, να απευθυνθούν στα Ειδικά Κέντρα Προγεννητικού ελέγχου θαλασσαιμίας και δρεπανοκυτταρικής νόσου, για γενετική συμβουλή.

Καλούνται όλοι να συμμετάσχουν στον Προληπτικό έλεγχο του κληρονομικού νοσήματος που λέγεται Δρεπανοκυτταρική νόσος και να προμηθευτούν τα ενημερωτικά έντυπα που διανέμονται δωρεάν από τα Ειδικά Κέντρα.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία (τηλέφωνο: 2107211806, τηλεομοιότυπο:2106466288, Ηλεκτρονικό Ταχυδρο-μείο: infohaema@eae.gr)

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ν. Χαρχαλάκης
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΩΝ
Ε. Βοσκαρίδου

Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου