Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011

Καρδιοπάθειες και καρκίνος ένοχοι για τους περισσότερους θανάτους στην Ελλάδα

Τα αίτια που προκαλούν τους περισσότερους θανάτους παγκοσμίως είναι οι μη μεταδιδόμενες ασθένειες (non-communicable diseases), όπως ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες, πνευμονοπάθειες, διαβήτης και άλλα.

Σε αρκετές περιπτώσεις η εμφάνιση αυτών των ασθενειών μπορεί να προληφθεί, μειώνοντας την έκθεση σε επιβαρυντικούς παράγοντες πχ κάπνισμα, παχυσαρκία, καθιστική ζωή, αλκοόλ κλπ.

Στα πλαίσια της συνάντησης κορυφής του ΟΗΕ για την Πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδιδόμενων ασθενειών ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) συνέταξε μία αναφορά με δεδομένα από 193 χώρες, συμπελαμβανομένης και της Ελλάδας, με στατιστικά στοιχεία για τις εν λόγω ασθένειες σε κάθε χώρα.

Παρακάτω βλέπουμε τα δεδομένα για την Ελλάδα. (Κάντε κλικ πάνω στις εικόνες για να μεγαλώσουν).

πίνακας 1

πίνακας 2
*   NCD : Μη μεταδιδόμενες ασθένειες
** CVD : Καρδιαγγειακές παθήσεις


πίνακας 3
πίνακας 4

πίνακας 5

πίνακας 6

Σε γενικές γραμμές παρατηρούμε ότι οι Έλληνες έχουν μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας από τις Ελληνίδες(πίνακας 1) και αντίστοιχα έχουν υψηλότερες τιμές στους δείκτες που εξετάστηκαν (αρτηριακή πίεση, γλυκόζη, Δείκτη Μάζας Σώματος, χοληστερόλη) (π 3,4). Τα πιο συχνά αίτια θανάτου είναι οι καρδιοπάθειες, σε ποσοστό 48%,  και ο καρκίνος  σε ποσοστό 28% (π. 2)

Εντύπωση προκαλεί η έλλειψη προγραμμάτων πρόληψης (π. 6), ενώ στην ερώτηση εάν υπάρχει χρηματοδότηση για την πρόληψη αλλά και τη θεραπεία, η απάντηση του κράτους είναι "Δεν γνωρίζω".(π 5)

Ολόκληρη η αναφορά για τις 193 χώρες εδώ.


Σχετκοί σύνδεσμοι
United Nations high-level meeting on noncommunicable disease prevention and control
Trends of non-communicable diseases in 193 countries mapped in one report
Η αναφορά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας


λέξεις κλειδιά: καρδιοπάθειες, καρδιοπαθειες, διαβήτης, καρκίνος, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, πρόληψη, καρδιαγγεικά νοσήματα, μελέτες, στατιστικά, Ελλάδα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου